EN UA RU

Забруднення води


Забруднення вод — насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки, а також попадання різного. бруду у води річок, озер, підземних вод

Відбувається при прямому або непрямому попаданні забрудників у воду при відсутності заходів по очищенню і видаленню шкідливих речовин.

Фото: з вільних джерел

В більшості випадків забруднення прісних вод залишається невидимим, оскільки забрудники розчиняються у воді. Але є такі винятки, як мийні засоби, плаваючі на поверхні нафтопродукти. Є декілька природних забрудників.

Джерела забруднення:

 • Забрудники потрапляють до прісної води різними шляхами: у результаті нещасних випадків, навмисних викидів сміття, виливів.
 • Швидке забруднення підземних вод навкруги міст. Джерело — зростаюче число забруднених свердловин унаслідок неправильної експлуатації.
 • Все більшу загрозу для прісноводих водоймищ представляють стоки, що скидаються рибницькими господарствами, зважаючи на широке вживання ними фармацевтичних засобів боротьби з хворобами риб.
 • Потрапивши в річку, гнойова рідота може стати причиною серйозної екологічної катастрофи, оскільки її концентрація в 100 разів більша, ніж в стічних вод, оброблених на очисних спорудах.

Забруднювальна речовина

Забруднення вод (в гідрохімії) — перевищення концентрацій хімічних речовин чи значень показників фізичних властивостей води водних об'єктів над гранично допустимими концентраціями (ГДК), яке спричиняє порушення норм якості води.

Терміни дотичні:

Засмічення вод — привнесення у водні об'єкти сторонніх нерозчинних предметів і матеріалів.

Виснаження вод — зменшення кількості води у водному об'єкті або погіршення її якості, що відбувається під впливом діяльності людини і має стійку направленість.

Забруднювач — джерело забруднення

Забруднювач або джерело забруднення — об'єкт, який вносить у природні води хімічні речовини, мікроорганізми або тепло, що призводить до погіршення якості вод. Термін «забруднювач» не можна вживати замість терміна «забруднювальна речовина».

Джерела забруднення вод класифікують за різними ознаками:

 • за походженням — джерела забруднення поділяються на антропогенні (промислові, житлово-комунальні, сільськогосподарські, транспортні тощо) та природні (атмосферні, гідросферні, літосферні);
 • за локалізацією — на точкові, лінійні, площинні;
 • за тривалістю впливу — на постійні, періодичні та епізодичні;
 • за видом носія забруднювальних компонентів — на стічні, скидні (зрошувальні та дренажні), інфільтраційні та підземні води, води поверхневого стоку, атмосферні опади.

Головним джерелом забруднення природних вод є стічні води (промислові, господарсько-побутові, сільськогосподарські), серед яких за токсичністю виділяються промислові стічні води.

Види забруднення вод

За видами забруднення вод виділяють:

 • хімічне (неорганічне і органічне);
 • фізичне (теплове, радіаційне);
 • біологічне (мікроорганізмами, гельмінтологічне, гідрофлорне).

Для забезпечення необхідного стану води природних водних об'єктів необхідно розробляти та реалізовувати заходи з охорони вод.Забруднена річка осушення занедбаний мідний рудник на Англсі


Забруднення в Лашин канал, Канада Заповніть форму онлайн і отримаєте консультацію

Замовити дзвінок
Пожертвувати
Пожертвувати

UAH